Geschiedenis van het WOL

Het Wiskunde OverLeg, oftewel WOL, werd op 8 december 2014 bedacht door Harm Backx en Koen Stemerdink. Zij zijn met dit idee naar het departement Wiskunde toegestapt. Gezien het grote succes bij Natuurkunde, in de vorm van het SONS, was het departement enthousiast. Eerder zijn er soortgelijke organen geprobeerd op te richten, waaronder de OGW (Overleggroep Wiskunde), maar deze hielden nooit stand.
De doelstelling van het WOL is:

"WOL moet ervoor zorgen dat de belangen van de studenten behartigt worden en biedt studenten de mogelijkheid om hun mening te laten horen."

Het WOL heeft dus twee taken:

  • de studenten op de hoogte houden van wat er gebeurt in medezeggenschapskringen (voorlichting)
  • de mening van studenten laten horen in deze kringen (vertegenwoordiging)

Om deze taken uit te voeren zitten de WOL-leden in de Faculteitsraad, het Departementsbestuur en de OpleidingsAdviesCommissie (OAC). Daarnaast worden de WWW'tjes georganiseerd, waar de studenten hun mening kunnen laten horen. Via de WOL-leden zal de mening van de studenten dus bij de juiste organen terecht komen en zullen zij hard werken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor de wiskundestudenten. Het is dus extra belangrijk dat de studenten hun mening komen geven bij WWW'tjes, opdat niet de mening van maar drie mensen de doorslag geeft.

Na de oprichting door Harm en Koen hebben Lars van den Haak, Ruben Meijs en Michael van den Hoogenband een jaar lang zich ingezet voor het WOL. Zij hebben veel van de ideeën van Harm en Koen verder uitgewerkt en hebben onder andere het stutoraat bij Wiskunde opgezet. Daarnaast hebben zij het WOL ontwikkelt tot een semi-bekend orgaan binnen de studie en het departement Wiskunde. Ze hebben veel contacten gelegd met medewerkers, veel WWW'tjes gehouden en met de feedback daarvan ook acties ondernomen. Al met al hebben zij een nog betere basis gelegd zodat het volgende bestuur hier weer goed mee aan de slag kon.

Het volgende bestuur, bestaande uit Corwin van Schendel, Wim Mol en Sophie Huiberts, merkte dat dit zeker het geval was. Het WOL is in dit jaar uitgegroeit tot een orgaan dat bij alle staff en studenten bekend is. In dit jaar is het WOL ook structureel tussenevaluaties gaan uitvoeren.