Wat wij doen


Naast onze standaardtaken hebben wij enkele ander speerpunten waar wij ons op willen richten. Deze hebben wij verdeeld in zes hoofdzaken, waar voor toelichting subpunten aan toe zijn gevoegd.

Zichtbaarheid

 • Wij willen ervoor zorgen dat het WOL en de medezeggenschapsorganen in het algemeen bekend zijn bij zoveel studenten als mogelijk.

 • Wij willen ervoor zorgen dat er meer nieuwe studenten naar de WWW'tjes komen.

Evaluaties

 • Wij willen dat de Caracal-evaluatie meer wordt ingevuld. Dit willen we bereiken door meer bekendheid te creëren onder de studenten en duidelijk te maken dat alle evaluaties worden gelezen.

 • Wij willen dat het bij verplichte vakken de standaard wordt om collegeresponsgroepen te hebben.

Studieplekken

 • Wij willen dat er, in ieder geval in de tentamenweken, leegstaande lokalen gebruikt kunnen worden als studeerplek.

 • Wij willen de communicatie over beschikbare studieplekken verbeteren, zodat studenten weten waar ze terecht kunnen om te studeren.

Sfeer binnen de opleiding

 • Wij willen wiskundestudenten bewust maken van het feit dat er soms een cultuur heerst waarin het soms voelt alsof hoge resultaten voor vakken halen de norm is. Door deze bewustmaking verwachten wij dat dit af zal nemen.

Studeren voor iedereen

 • Wij willen dat het voor excellente studenten mogelijk is om zoveel mogelijk uit hun studie te halen. Wij willen daarbij zoveel mogelijk overzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn en de mogelijkheden die er zijn verbeteren. Denk hierbij aan een goed werkend Honoursprogramma en de mogelijkheid tot inschrijven van meer vakken.

 • Wij willen dat studenten die vakondersteuning nodig hebben zo veel als mogelijk kunnen bijstaan. Hiervoor willen we dat dingen als de kwaliteit van de studentassistenten en planning van herkansingen goed geregeld zijn.

Samenwerken met SONS en SODI

 • Wij willen het contact tussen ons en het SONS en het SODI verbeteren, zodat zaken die zowel het WOL als het SONS of SODI aangaan zo efficient mogelijk kunnen worden aangepakt.

 • Wij willen, indien mogelijk, samen met het SONS en SODI activiteiten organiseren. Hierbij moet gedacht worden aan het tegelijkertijd organiseren van een DiMiO en een WWW'tje.