Over het WOL

Het WOL is een orgaan van studenten dat alle studenten Wiskunde (en toepassingen) van de Universiteit Utrecht vertegenwoordigt. Van de leden van het WOL zit er iemand in het departementsbestuur, iemand in de faculteitsraad en DAC en iemand in de OAC.

Het WOL houdt de studenten Wiskunde (en toepassingen) op de hoogte door middel van een aantal kanalen. Als eerste hebben we natuurlijk onze site, waar we regelmatig nieuwsberichten op zullen posten en waar alle informatie te vinden is over de komende WWW'tjes. Dit is ook gelijk ons tweede kanaal. Via de WWW'tjes kunnen wij aangeven waar we mee bezig zijn en kunnen de studenten aangeven waar ze mee zitten. De WWW'tjes hebben verschillende onderwerpen en vinden meestal plaats in het BBG. De precieze zaal is te vinden op de site of de nieuwsbrief, ons derde kanaal. Hierin komt ook regelmatig nieuws omtrent zaken van de opleiding wiskunde. Als laatste hebben we de Medezeggenschap Facebookgroep. Hier kunnen studenten nog laagdrempeliger hun problemen kwijt en vragen stellen over de medezeggenschap of de opleiding. Natuurlijk mag je ons altijd gewoon even aanspreken als je ons ziet zitten.

 • Nina Rutten

  Nina Rutten
  Intern Voorzitter
  Extern Faculteitsraad & DAC

  Nina is Masterstudent Wiskunde. Als voorzitter van het WOL overziet ze alle taken vervult ze haar rol in de Departements Advies Commissie (DAC).

 • Freek Geerligs

  Freek Feerligs
  Intern Secretaris
  Extern Onderwijs Advies Commissie en Opleidings Commissie

  Freek is derdejaars student Wiskunde en Natuurkunde. Binnen het WOL schrijft hij onder andere de nieuwsbrief.

 • Coen Rouwmaat

  Coen Rouwmaat
  Intern Penningmeester
  Extern Departementsbestuur

  Coen is tweedejaars student Wiskunde. Voor het WOL onderhoudt hij onder andere de website.

Lees meer over de geschiedenis van het WOL